Kryteria pozytywne potwierdzające wiarygodność objawień prywatnych

O kryteriach pozytywnych mówimy, gdy objawienia prywatne odznaczają się poważną formą, pozostają w ścisłym związku z nauką objawioną, przekazywaną przez Kościół, gdy ich okoliczności i kontekst religijny jest pozytywny, a osoba doznająca tjawień odznacza się wysokimi walorami religijno-moralnymi, natomiast świadectwa rwiadków bezpośrednich i pośrednich są wiarygodne. Znaki, które mogą wskazywać na rzeczywiste pochodzenie objawień od Boga są następujące.

1. Cuda. Aby objawienia prywatne mogły uchodzić za wiarygodne muszą posiadać

– zdaniem teologów – usprawiedliwienie w postaci cudów. Nie chodzi tu tylko o stronę zykalną (cudu), ale o jego treść. Na przykład, objawienia w Lourdes i Fatimie nawo-

– do pokuty i przemiany życia; cuda uzdrowień, które dokonują się w tych miejscach, rorazem przemiany, jaką Bóg zaczyna realizować w swych cudownych czynach na ffi-szy i ciele chorego. Zazwyczaj wszędzie tam, gdzie miały miejsce autentyczne objawienia Boże, dzieją się cuda, co świadczy o zbawczym charakterze objawień.

2. Sensus fidei. Jeśli zainteresowanie sprawą danego objawienia lub niezwykłego :ska szybko ginie, świadczy to o braku autentyczności, gdy natomiast zaintereso-

■ ima rośnie, można uważać, że mamy do czynienia z czymś „więcej”, tym bardziej

.. trwa ono nie na zasadzie niezdrowej sensacji, lecz autentycznych przeżyć religij-r_ Dlatego werdyktu co do autentyczności danego objawienia nie wydaje się natych-. ‚ czasami czeka się latami.

3. Owoce objawień. To co pochodzi od Boga, obfituje w zbawcze owoce. Z prawym objawieniem mamy do czynienia, jeśli w miejscach objawień kwitnie i wzrasta.

Jeśli Urząd Nauczycielski Kościoła, z takich czy innych względów, nie zajął wyraźnego stanowiska co do poszczególnych objawień prywatnych, zostały natomiast zrealizowane wszystkie — omówione powyżej – kryteria wiarygodności objawień, można bezpiecznie przyjąć, że Bóg objawia się w konkretnym momencie historii i realizuje w sposób szczególny plan zbawienia, ujawniając, że dane prawdy wiary i wskazane miejsca posiadają zbawczy charakter. Orzeczenie Kościoła daje — po uprzednim spełnieniu wszystkich omawianych kryteriów – pewność bezpieczną i moralną co do prawdziwości objawień.